Nasz udział w obchodach w obchodach rocznicy Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia nasi przedstawiciele uczestniczyli w wojewódzkich obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Krakowie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie. Następnie uroczystości odbyły się przed Krzyżem Katyńskim na placu im. o. Adama Studzińskiego. Organizatorami wydarzenia byli: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej.

Porozumienie służb mundurowych

13 kwietnia przedstawiciele organizacji międzyzakładowych w Małopolsce NSZZ „Solidarność” służb mundurowych, podpisali porozumienie o współpracy. Związkowcy z Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej zobowiązali się do wzajemnego wspierania w walce o prawa pracowników, które nie zawsze we wspomnianych wyżej służbach są przestrzegane. Przykładem może być Policja, która w innych województwach nie zawsze chce uznać prawo policjantów do zrzeszania się w różnych związkach zawodowych, mimo, że już od kilku lat obowiązuje ustawowy pluralizm związkowy.

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka do Lichenia

Zgłoszenia prosimy składać:
- poprzez e-mail: kraków@solidarnosc.org.pl
- telefonicznie: 12 421 60 54

- lub osobiście w sekretariacie Regionu Małpopolskiego (pokój nr 410) na placu Szczepańskim 5 w Krakowie.

Spotkanie ze związkowcami w Limanowej

12 kwietnia odbyło się spotkanie przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Adama Lacha z przedstawicielami organizacji zakładowych z Limanowej i okolic. Przewodniczący komisji zakładowych mówili o podejmowanych negocjacjach płacowych, które jeśli nawet kończą się akceptacją podwyżek płac przez pracodawców, to nie rekompensują one skali inflacji w kraju. Do tego dochodzą kłopoty ze zróżnicowaniem płac na tych samych stanowiskach, jak pielęgniarek z wykształceniem średnim i wykształceniem wyższym w Szpitalu Powiatowym, czy ludzi młodych i z dwudziestoletnim stażem w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych. Pytano też o dalsze losy ustawy o emeryturach stażowych i programy benefitów członkowskich, np. zniżek przy wynajmie lokali wypoczynkowych w czasie wyjazdów urlopowych.

Niezwykła lekcja historii w tarnowskiej delegaturze

NSZZ „Solidarność” – największy ruch społeczny w historii

W siedzibie tarnowskiej delegatury miała miejsce niezwykła lekcja historii, której tematem była działalność największego ruch społecznego w latach 80. - Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Uczniowie kl. 8b ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie wraz z wychowawcą p. Joanną Kloc oraz nauczycielem historii p. Jolantą Żurowską wzięli udział w spotkaniu z uczestnikami tamtych wydarzeń – p. Antonim Lisem, p. Ryszardem Strachem i p. Januszem Sikorskim.

Życzenia Wielkanocne

ŻYWA LEKCJA HISTORII Z "LUDŹMI SOLIDARNOŚCI"

8 kwietnia uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 im. AK w Szynwałdzie wzięli udział w żywej lekcji historii. Z inicjatywy uczennicy klasy 8A – Weroniki Bańdur – finalistki Małopolskiego Konkursu Tematycznego „A jeśli kto, nasz polski dom zapali…”, zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami tarnowskiej „Solidarności”, którzy wspierali uczennicę podczas przygotowywania pracy konkursowej. Zaproszeni goście to działacze NSZZ „Solidarność”, opozycjoniści, represjonowani w czasie stanu wojennego: pan Ryszard Strach, pan Antoni Lis oraz przedstawiciel tarnowskiego Oddziału NSZZ „Solidarność”, pan Janusz Sikorski. Celem tej inicjatywy było nie tylko przekazanie wiedzy historycznej ósmoklasistom, ale także rozbudzenie zainteresowania historią i przybliżenie ideałów i wartości „Solidarności”.

Obchody 12 rocznicy Tragedii Smoleńskiej

10 kwietnia przedstawiciele Małopolskiego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, uczestniczyli w obchodach 12 rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Katedrze Wawelskiej. Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i kwiaty na sarkofagu Pary Prezydenckiej. U wejścia do krypty wawelskiej spotkali się z prezezydentem Andrzejem Dudą, który wraz z towarzyszącymi mu osobami, też tego dnia składał wieniec na sarkofagu. W trakcie mszy św. odprawianej za dusze członków polskiej delegacji państwowej zdążającej na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej homilię wygłosił abp Marek Jędraszewski. – Każde kłamstwo – czy to będzie kłamstwo katyńskie, czy smoleńskie, czy teraz dotyczące Ukrainy – zostanie zwyciężone, bo są, Bogu dzięki, „ludzie i narody, które potrafią – nawet w czasach najtrudniejszych – wybrać wolność i obronić prawdę”. – mówił metropolita krakowski Następnie uczestnicy obchodów przeszli pod Krzyż Katyński na pl. im. Ojca Adama Studzińskiego, gdzie kontynuowano obchody rocznicy zbrodni katyńskiej.

Uczestniczyliśmy z uroczystościach w Sanktuarium Jana Pawła II

9 kwietnia reprezentacja Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” uczestniczyła w mszy św. w związku z 12. rocznicą katastrofy smoleńskiej, odprawianej w Sanktuarium Jana Pawła II. Po nabożeństwie, w trakcie którego modlono się w intencji Ojczyzny, złożono wieńce i kwiaty pod wmurowaną w ściany sanktuarium Pietą Smoleńską. Obchody były okazją do spotkania uczestników uroczystości z przedstawicielami Rodzin Ofiar Smoleńskich – na zdj. członkowie pocztu sztandarowego Regionu Małopolskiego z poseł Małgorzatą Wasserman.

 

 

 

 

WZD w Firmie Oponiarskiej „Dębica”

7 kwietnia odbyło się posiedzenie sprawozdawczego WZD Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Firmie Oponiarskiej „Dębica”. Delegaci wysłuchali i przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej. W dyskusji wiele uwagi poświęcono warunkom pracy i płacy w Firmie, a na pytania delegatów odpowiadali prezes Zarządu Leszek Szafran, dyrektor produkcji Mirosław Maziarka i Małgorzata Początek menadżer HR. W zebraniu uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu Regionu Małopolskiego „Solidarności”, przewodniczący Adam Lach i jego zastępca Tomasz Zaborowski oraz prawnik Regionu, Katarzyna Miłek – Seremet. Jak podkreślali dębiccy związkowcy była to pierwsza w historii ich organizacji wizyta kierownictwa Regionu Małopolskiego, toteż połączono ją z wizytą w nowej siedzibie biura Oddziału nr 5 w Dębicy.

Subskrybuje zawartość