Odeszła Wanda Żychowska

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 12 grudnia 2009 r.
Wandy Żychowskiej
profesora szkoły średniej i pedagoga, wieloletniej działaczki NSZZ „Solidarność”, przewodniczącej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, wieloletniego członka Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, odznaczonej Złotym Krzyżem Zasługi, Człowieka wielkiego serca i wrażliwości.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pogrążona w smutku
Małopolska „Solidarność”

Małopolska „Solidarność” na ulicach Poznania - oczami uczestnika

23 października 2009 r. odbyła się w Poznaniu manifestacja „Solidarności” w obronie zakładów H. Cegielski - Poznań S.A. oraz innych zakładów pracy. Rząd PO-PSL doprowadził do sytuacji, że ponad 500 pracowników Cegielskiego straci pracę. Z tytułu upadku przemysłu stoczniowego w Polsce zagrożonych jest około 80 tys. miejsc pracy kooperantów.

Pikieta pod Kuźnią „Glinik”

W samo południe, 20 października br. w Gorlicach odbyła się manifestacja, której organizatorem była KM NSZZ „Solidarność” Kuźni „Glinik” i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników FM „Glinik” S.A. Pod siedzibą zarządu Kuźni „Glinik” zebrali się licznie pracownicy zakładu, by wyrazić swoje rozgoryczenie sytuacją w jakiej znalazła się spółka. Przedstawiciele protestujących złożyli na ręce dyrektora spółki petycje, w których żądali wycofania procedury zwolnień grupowych oraz podania się dyrekcji do dymisji.

Trudna sytuacja Kuźni „Glinik”

W lutym 2009 roku Zarząd Kuźni „Glinik” Sp. z o.o. zawiadomił działające w spółce związki zawodowe o zamiarze zwolnienia 80 pracowników. Nie chcąc dopuścić do takiej sytuacji, za zgodą pracowników, związki zawodowe zawarły porozumienie, zakładające że nie będzie zwolnień grupowych w zamian za obniżenie wymiaru czasu pracy i płacy na 4/5 etatu, które będzie obowiązywało do końca sierpnia br.

„Bo leczył rany zbolałych serc...”

13 października br. był dla dębiczan dniem szczególnym. W tym to dniu w Kościele Miłosierdzia Bożego, odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki, Kapelana Solidarności. Obchody 25. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego poprzedziło spotkanie członków Prezydium Małopolskiej „Solidarności” ze Starostą i Burmistrzem Dębicy. Następnie nastąpiła część robocza Prezydium w biurze Oddziału. O godzinie 15.30 Przewodniczący ZR Małopolska Wojciech Grzeszek wraz z członkami Prezydium spotkał się z przedstawicielami Komisji Zakładowych z terenu działania Oddziału Nr 5 w Dębicy.

Utrzymanie miejsc pracy - polską racją stanu

Cztery godziny trwało spotkanie Janusza Śniadka z członkami Zarządu Regionu w dniu 24 września br. Dyskusja dotyczyła m.in. funkcjonowania władz krajowych, pomysłów na zwiększenie skuteczności w negocjacjach na poziomie krajowym oraz koniecznym reformom wewnątrz związku.

Szachy Solidarności

13 września 2009 r. z okazji 29. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Miejskim Domu Kultury w Bochni odbył się turniej szachowy o Puchar Solidarności. W turnieju udział wzięło 20 uczestników: najmłodszy miał 9, a najstarszy 70 lat. Przed południem nastąpiło oficjalne otwarcie turnieju. Przed jego rozpoczęciem minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno propagatora turnieju kolegi Zdzisława Rybki. Zwycięzcą turnieju został już po raz piąty Damian Wcisło, nagrody dla zwycięzcy oraz uczestników, którzy zajęli miejsca 2-6, wręczali przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Wojciech Grzeszek i burmistrz Bochni Bogdan Kosturkiewicz.

Związkowa pomoc w Norwegii

Związek zawodowy Fellesforbundet oferuje pomoc polskim pracownikom podejmującym pracę w Norwegii. W dniu 29 sierpnia 2009 r. w Zarządzie Regionu gościli przedstawiciele oddziału Fellesforbundet z Stavanger: Torleiv Nordbo, Bjorn Romsbotn i Anna Aarsheim. W spotkaniu ze strony Małopolskiej „Solidarności” wzięli udział wiceprzewodniczący Jerzy Smoła i sekretarz ZRM Kazimierz Bębenek.
Goście z Norwegii przedstawili szczegóły akcji „Nie jesteś sam” skierowanej do polskich pracowników podejmujących pracę w Norwegii. Związek zrzesza osoby zatrudnione w branży budowlanej, w szklarstwie, w rolnictwie i ogrodnictwie oraz rybołówstwie.

Zorganizowani mają lepiej

W Małopolsce w rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” przypomniano, czym jest związek zawodowy i dlaczego warto się zrzeszać. Akcja została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zorganizowani mają lepiej”. Członkowie NSZZ „Solidarność” w 29. rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich rozdawali na ulicach największych miast małopolskich informatory i ulotki oraz rozmawiali z pracownikami, dlaczego warto zrzeszać się w związki zawodowe.

Subskrybuje zawartość