Spotkanie ze związkowcami w Wadowicach

6 kwietnia w Wadowicach odbyło się zebranie przedstawicieli komisji zakładowych i międzyzakładowych Oddziału nr 7 ZRM, które prowadził kierownik biura, Jan Kraska. W spotkaniu, na wcześniejsze zaproszenie, uczestniczył również przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Adam Lach oraz wiceprzewodniczący Tomasz Zaborowski.

Stanowisko Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i Krajowej Sekcji Hutnictwa.

W obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainie i spowodowanymi tym sankcjami gospodarczymi Unii Europejskiej nałożonymi zarówno na Rosję, jak i podmioty gospodarcze ją wspierające, obradujące w Katowicach Prezydium Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i Krajowa Sekcja Hutnictwa NSZZ "Solidarność" przyjęli stanowisko, skierowane do władz państwowych, o jak najszybsze przyjęcie przepisów dotyczących mrożenia ich majątków i ochrony bezpieczeństwa narodowego. Poniżej pełny tekst Stanowiska:

XXVII edycja konkursu "Solidarni w sporcie 2021 roku"

31 marca w siedzibie Zarządu Małopolskiej Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność” odbyło się uroczyste wręczenie wyróżniającym się sportowcom i działaczom sportowym statuetek „Solidarni w Sporcie”. Jak mówił Adam Lach przewodniczący Zarządu Regionu, jest to rodzaj uhonorowania przez NSZZ "Solidarność" ludzi, którzy nie tylko mogą poszczycić się wysokimi wynikami w sporcie, ale pokonali też dodatkowe trudności życiowe, które sprawiły, że ich droga do sukcesów była znacznie wydłużona, a mimo to nie poddali się i nie zrezygnowali.

„Śnijcie o tej wspólnocie, którą nazywamy Polską”

30 marca odbyły się uroczystości pogrzebowe żołnierzy podziemia niepodległościowego: Eugeniusza Gałata „Wiktora", Władysława Migdała „Ordona" i Leona Zagaty „Złoma", których prochy zostały odnalezione i zidentyfikowane przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. W uroczystości, która odbywała się z pełnym ceremoniałem wojskowym, wzięli udział przedstawiciele Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” – sekretarz Zarządu Bronisława Czarska-Marchelewicz złożyła kwiaty na grobach zamordowanych, a poczet sztandarowy „Solidarności” oddał im hołd.

Nieobecności w Dziale Prawnym Zarządu Regionu

Pragniemy poinformować, że prawnik Zarządu Witold Witkowski będzie nieobecny, zarówno telefonicznie, jak i na miejscu w naszej siedzibie, do dnia 1 kwietnia br. Nieobecny jest też prawnik Tomasz Rudkiewicz, którego nie będzie w pracy do 9 maja włącznie. 

XXV Walne Zebranie Delegatów KRH

 

24 marca odbyło się posiedzenie XXV Walnego Zebrania Delegatów Komisji Robotniczej Hutników w krakowskim oddziale AlcelorMittal Polska. W trakcie posiedzenia przyjęto rezygnację Władysława Kieliana z funkcji przewodniczącego Komisji po 33 latach jej pełnienia. Zebranie wybrało nowego przewodniczącego oraz uzupełniło skład Komisji o czterech nowych członków. Nowym przewodniczącym został dotychczasowy wiceprzewodniczący, Roman Wątkowski.

Do 30 czerwca 2022 r. przedłużono termin złożenia zeznań CIT

Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r. Rozporządzenie przedłużające terminy rozliczenia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Termin złożenia zeznań CIT-8 za 2021 r. został przesunięty do 30 czerwca 2022 r.

Apel Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Szanowni Państwo,


Prosimy o zapoznanie się z apelem (prośbą) Komisji Uczelnianej NSZZ
"Solidarność" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w związku z wojną
trwającą na Ukrainie.

Powstał Fundusz Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy

Decyzją Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego z dnia 3 marca 2022 r. utworzono Fundusz Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy. Wpłat na Fundusz można dokonywać na rachunek bankowy ZRM NSZZ „Solidarność” w Banku Pekao SA nr:  62 1240 4722 1111 0000 4849 7301, z dopiskiem „Pomoc Ukrainie” lub bezpośrednio w kasie Zarządu Regionu w dni robocze w godzinach 9.00 - 15.00.

Stanowisko KU NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeciwko agresji Rosji na Ukrainę

Szanowny Pan
Adam Lach
Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność"

Szanowny Panie Przewodniczący,
W związku z rosyjską zbrodniczą agresją na Ukrainę Komisja Uczelniana NSZZ
„Solidarność" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniu 24 lutego 2022
roku przyjęła Stanowisko, które – do wiadomości ZRM NSZZ „Solidarność" –
na ręce Pana Przewodniczącego przesyłam w załączeniu.

        Z wyrazami szacunku

            Jan Tatar
   (Przewodniczący KU NSZZ „S" UEK)

Subskrybuje zawartość