Wizyta u związkowców w Oświęcimiu

Wizyta u związkowców w Oświęcimiu

23 lutego odbyło się spotkanie Adama Lacha, przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” z kierownictwem Biura Terenowego Związku w Oświęcimiu oraz z przedstawicielami organizacji zakładowych z tego terenu. W trakcie spotkania omówiono najważniejsze sprawy związane z kontaktem z komórkami organizacyjnymi Zarządu Regionalnego w warunkach ograniczeń pandemicznych oraz pomocy prawnej dla członków i struktur związkowych w powiecie oświęcimskim. Szczególną uwagę zwrócono na sprawę promocji Związku wśród młodych pracowników i zjawisk utrudniających nabór nowych członków.

Uczciliśmy 80. rocznicę przekształcenia ZWZ w Armię Krajową


14 lutego br. wraz z przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i środowisk kombatanckich z Małopolski uczestniczyliśmy, w obchodach 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Przedstawiciele Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” towarzyszyli wszystkim uroczystościom, w tym niezwykłym dniu.

Oddaliśmy hołd pamięci gen. Ryszarda Kuklińskiego

W dniu 11 lutego br., w 18. rocznicę śmierci gen. Ryszarda Kuklińskiego delegacja Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, z przewodniczącym Zarządu Regionu Adamem Lachem, uczestniczyła, w uroczystościach rocznicowych pod pomnikiem na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W upamiętnieniu tej rocznicy delegacja złożyła okolicznościową wiązankę kwiatów. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, urzędu marszałkowskiego, władz miejskich oraz Instytutu Pamięci Narodowej, Bractwa Kurkowego, a także środowisk patriotycznych.  

Zmarł ś.p. Stanisław Dudek

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że z dniu 4 lutego 2022 roku odszedł nasz kolega 

 

Ś.P. Stanisław Dudek

współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”

w  Gorlicach w 1980 roku,

internowany w stanie wojennym, osadzony  w Ośrodku Odosobnienia w Załężu i Uhercach. Zwolniony 10 sierpnia 1982 r. 

Organizator i działacz podziemnych struktur „Solidarności”, współzałożyciel, drukarz

i kolporter podziemnego pisma „Wolny Górnik”, organizator kolportażu pism podziemnych.

Pożegnaliśmy ś.p. Jacka Smagowicza

2 lutego odbył się uroczysty pogrzeb naszego Kolegi Jacka Smagowicza, w którym udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i wojewódzkich, Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", przedstawicieli Zarządów Regionów NSZZ "S" z całej Polski, Instytutu Pamięci Narodowej oraz środowisk niepodległościowych. Zmarły został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

List kondolencyjny Mariana Krzaklewskiego

                                                                                       Gdańsk 1 lutego 2022 r.

Kolega Adam Lach

Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” 

              Z wielkim żalem i bólem przyjąłem wiadomość  o śmierci Jacka Smagowicza, bohaterskiego działacza niepodległościowego oraz opozycji antykomunistycznej i NSZZ „Solidarność”, który nieprzerwanie od 1992 do 2011 roku, jako przedstawiciel Małopolskiej „Solidarności”, był członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W tym okresie wykonując tytaniczną pracę na rzecz będących w potrzebie, pełnił funkcję Pełnomocnika Związku ds. Walki z Bezrobociem i reprezentował NSZZ „Solidarność”, między innymi, w Naczelnej Radzie Zatrudnienia i w Radzie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  oraz w wielu innych  strukturach szczebla krajowego zajmujących się tworzeniem i obroną miejsc pracy w Polsce.

Kondolencje po śmierci Jacka Smagowicza

 

Żegnamy ŚP. Jacka Smagowicza

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy,

że 27 stycznia odszedł od nas na zawsze

Jacek Antoni Smagowicz

ur. 8 lipca 1943 w Warszawie

Działacz opozycji antykomunistycznej oraz NSZZ „Solidarność”.

Ireneusz Dynowski nowym szefem Regionalnej Sekcji Kolejarzy

26 stycznia odbyło się posiedzenie sesji Walnego Zebrania Małopolskiej Regionalnej Sekcji Kolejarzy, Które wybrało nowego przewodniczącego Sekcji po rezygnacji z tej funkcji Henryka Sikory. Nowym przewodniczącym został wybrany Ireneusz Dynowski, dotychczasowy zastępca przewodniczącego, reprezentujący związkowców z Polregio sp. z o.o. Małopolski Zakład w Krakowie.

Subskrybuje zawartość