Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Gorlicach

W niedzielę 12 grudnia w Gorlicach obchodzono Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Obchody rozpoczęły się przed gorlickim Ratuszem, gdzie uroczystego otwarcia wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Stan wojenny 1981-1983” dokonali Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice, Łukasz Bałajewicz, Kierownik Oddziału nr 1 Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Kotowicz oraz przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej dr Anna Czocher i dr Paweł Mazur. Plenerowa wystawa przypominała o wydarzeniach sprzed dokładnie 40 lat. Podczas otwarcia wystawy odczytany został list prezesa IPN dr Karola Nawrockiego. FOTO

Miechowianie w 40 rocznicę

W 40. rocznice wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia
1981 r. byliśmy rano w Swojczanach pod Pomnikiem Bibuły a wieczorem w
Katedrze na Wawelu i pod Krzyżem Katyńskim.

Zachować od zapomnienia

Dzień 13 grudnia był doskonałą okazją do odwiedzenia przez przedstawicieli Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” legendy nowohuckiej „Solidarności”, Mieczysława Gila i wręczenia mu upominków, w tym albumu zdjęć, wśród których znalazły się i te z młodym Gilem przemawiającym do załogi w nowohuckim kombinacie.

Nowy Sącz: 13 grudnia – 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

13 grudnia obchodzono w Nowym Sączu Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w 40. rocznicę jego wprowadzenia. W tym roku organizatorami obchodów były władze samorządowe Nowego Sącza, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz nowosądecka "Solidarność". Program obejmował  szereg uroczystości. FOTO

40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Tarnowie

12 grudnia Tarnowska Solidarność upamiętniła ofiary stanuwojennego uczestnicząc w asyście pocztów sztandarowych w uroczystej mszy św. odprawionej w kościele bł. Karoliny. Mszę św. koncelebrował  ks. prałat Stanisław Dutka, proboszcz tutejszej parafii, duszpasterz     ludzi pracy. Po zakończeniu uroczystej mszy św. licznie zebrani uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i zapalili znicze.

W hołdzie ofiarom!

13 grudnia, w samo południe, pod pomnikiem „Solidarności” przy Pl. Centralnym w Nowej Hucie przedstawiciele NSZZ „Solidarność” spotkali się, by oddać hołd ofiarom stanu wojennego sprzed 40 lat. Wśród tych, którzy utracili życie i zdrowie w wyniku działań podejmowanych przez obrońców komunistycznej dyktatury wymieniano nie tylko tych, którzy, jak Bogdan Włosik zginęli w Krakowie, ale także kapłanów zaangażowanych w działalność opozycyjną z bł. ks. Jerzym Popiełuszką na czele oraz tych, którzy w wyniku represji utracili na tyle zdrowie, że ich śmierć właśnie represjami była spowodowana.

Cargo z Lublina wygrało w Krakowie

3 grudnia 2021 r. w Krakowie w hali Com Com Zone odbył się 15. turniej w piłce nożnej o puchar Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Wzięło w nim udział 11 drużyn. Turniej wygrała drużyna reprezentująca PKP Cargo S.A Wschodni Zakład Spółki w Lublinie wygrywając 1 : 0 w emocjonującym finale z drużyną PKP Intercity S.A. Zakład Południowy w Krakowie.

XXX-lecie Krajowej Sekcji Pracowników Administracji

26 listopada w Poroninie odbyło się uroczyste posiedzenie z okazji XXX lecia Krajowej Sekcji Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej. Spotkanie było okazją do przypomnienia historii Związku w strukturach urzędniczych, prób dzielenia i na powrót łączenia pracowników państwowych i samorządowych, ale przede wszystkim okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy kosztem swego czasu prywatnego i kosztem rodzin, pracowali przy budowie struktur Sekcji.

Dzień Kolejarza, św. Katarzyna i karczma piwna w przyszłości

24 listopada środowisko krakowskich kolejarzy obchodziło uroczyście Dzień Kolejarza i święto ich patronki św. Katarzyny połączone z obchodami 40. lecia powstania Małopolskiej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. odprawionej przez duszpasterza krakowskich kolejarzy, ks. prałata Grzegorza Szewczyka w kościele pod wezwaniem św. Floriana, który dziękując za gremialne przybycie do świątyni zwrócił uwagę na codzienny trud kolejarzy i starania o dobro bliźnich, którymi w tym wypadku są pasażerowie. 

Adam Lach w biurach terenowych w Myślenicach i w Nowym Targu

26 listopada Adam Lach, przewodniczący Zarządu Regionu odwiedził biura terenowe Związku w Myślenicach i w Nowym Targu. Zgodnie z obietnicą złożoną po wyborze na to stanowisko, Przewodniczący interesował się przede wszystkim problemami działaczy terenowych, warunkami lokalowymi, drożnością kanałów informacyjnych między biurem terenowym a komisjami zakładowymi, możliwościami mobilizacji członków do akcji związkowych, takich, jak niedawne zbieranie podpisów pod społecznym projektem ustawy o emeryturach stazowych, czy akcji solidarnościowych wobec pobliskich struktur NSZZ. Szczególną uwagę zwracał na działania podejmowane w związku ze zbliżającymi się obchodami 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz perspektywy spotkań opłatkowych w kontekście obostrzeń epidemiologicznych.

A.Z.

Subskrybuje zawartość