Fundacja „Solidarni w Chorobie”

Rozpoczęła działalność powołana przez Małopolską „Solidarność” fundacja „Solidarni w Chorobie”, której celem jest pomoc członkom związku i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej.

Nie da się ukryć, że coraz więcej członków związku dotykają różne, często bardzo ciężkie choroby, których leczenie przerasta możliwości finansowe wielu rodzin. Brak odpowiedniego wsparcia i finansowania nowoczesnych procedur przez państwo polskie skazuje chorych na cierpienie, a nieraz i na utratę zdrowia, a nawet życia. Stąd też wiosną br. z inicjatywy mec. Barbary Porzuczek rozpoczęto przygotowania do utworzenia fundacji, której celem będzie wspieranie osób, które znajdą się w tak trudnej sytuacji. Mecenas Porzuczek nie ukrywa, że pomysł wynikł z jej osobistych doświadczeń, kiedy przekonała się, że umiejętna pomoc pacjentowi, może uratować nawet życie: „Niestety wiele procedur medycznych w Polsce znacząco odbiega standardem od zachodu Europy, a i koszty leczenia są bardzo wysokie. Ta bariera powoduje, że sporo pacjentów, którym można by realnie pomóc i doprowadzić do wyzdrowienia, trafia do lepszych klinik za późno, gdy już szanse na wyleczenie zostały zaprzepaszczone. Równocześnie okazuje się, że te koszty wcale nie muszą być niebotycznie wysokie.”

Fundacja formalnie została ustanowiona przez Region Małopolski NSZZ „Solidarność” 7 lipca br. Swoim zasięgiem obejmuje cały kraj.

Podstawowym celem fundacji jest pozyskiwanie i przekazywanie środków umożliwiających ratowanie życia i zdrowia, oraz środków ułatwiających korzystanie z opieki lekarskiej i wykwalifikowanych specjalistów oraz zakup lekarstw, środków medycznych i specjalistycznego sprzętu medycznego. Wśród wielu zadań fundacji wymieniono również m.in. pomoc finansową i rzeczową dla osób chorych, pomoc w rehabilitacji zawodowej i społecznej. Fundacja ma także ambicje dotyczące prowadzenia działań edukacyjnych i terapeutycznych.

Choć Fundacja powstała w Krakowie z inicjatywy Małopolskiej „Solidarność”, to ma ambicje objęcia działalnością całego kraju. Stąd też przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Wojciech Grzeszek zwrócił się z prośbą do wszystkich przewodniczących Regionu o włączenie się w budowę fundacji i promowanie jej działań. Jedną z form pomocy może być np. organizowanie przez organizacje okresowych zbiórek symbolicznych kwot (np. 1 zł) wśród swoich członków i przekazywanie tych środków na konto fundacji. Nie trzeba nikogo przekonywać, że przy dużym zaangażowaniu organizacji związkowych pozwoli to na szybką gotowość fundacji do niesienia pomocy, w tym do współfinansowania kosztów leczenia również poza granicami Polski.

Adam Gliksman

Fundacja „Solidarni w Chorobie”

Władze Fundacji:
Ewa Zydorek, Barbara Miszczuk, Henryk Sikora, Barbara Porzuczek (członkowie Zarządu Fundacji)

Adres: 31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5/407, tel. 12 421-94-68, 502-44-15-84,
e-mail: fundacjasolidarniwchorobie@gmail.com

KRS 0000578324, NIP 679-311-69-98, REGON 36266463

Konto bankowe – Raiffeisen Polbank: 61 1750 0012 0000 0000 3113 3386