Nowa, elektroniczna legitymacja związkowa

Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, realizując Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 r., przystępuje do realizacji wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC).

Legitymacja elektroniczna to nowoczesne rozwiązanie. Wszystkie najważniejsze informacje zostaną zapisane w kodzie kreskowym, dzięki czemu ich właściciele będą mogli korzystać z przywilejów związanych z jej posiadaniem.

Dzięki nowej legitymacji stworzymy bazę danych, dzięki której będziemy mogli łatwiej dotrzeć z ważnymi informacjami do wszystkich członków NSZZ "Solidarność". Na jej podstawie będzie również weryfikowana przynależność związkowa w biurach Regionów, np. w ramach porad prawnych.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wniosków o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej i dostarczenie ich do Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Krakowie, Plac Szczepański 5, IV piętro pokój 405 lub do Biur Terenowych.

Aby wprowadzanie danych przebiegło sprawnie, każde pole we wniosku powinno być wypełnione czytelnie. Do uzyskania legitymacji OBOWIĄZKOWE jest CZYTELNE uzupełnienie kolumn:

  • imię i nazwisko,

  • PESEL,

  • PEŁNA data wstąpienia do NSZZ „Solidarność” (dzień, miesiąc i rok),

  • nazwa organizacji i jej numer w rejestrze,

  • własnoręczny podpis pod wnioskiem.

Pola dotyczące miejsca zamieszkania są polami nieobowiązkowymi.

Legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu przez przewodniczącego przynależności do Związku członków swojej organizacji.

Wzór wniosku o wydanie ELC można pobrać tutaj.

Szczegółowych informacji udziela Dorota Perkowska – kordynator ELC Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w godz. 8:30-15:00, tel. 12 421-82-75, e-mail: elc@solidarnosc.krakow.pl.