Wybory kadencja 2018-2022

Skład Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" czytaj

Uchwały Zarządu Regionu Małopolskiego dot. wyborów na kadencję 2018-2022 czytaj

Uchwały Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" dot. wyborów 2018-2022 czytaj

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych czytaj

Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji zakładowej/międzyzakładowej czytaj


Wybory delegatów w okręgach łączonych

Decyzja RKW ws. wyboru delegatów w okręgach łączonych czytaj

Porozumienie elektorów czytaj*.doc czytaj*.pdf

Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego elektorów otwórz

Protokół z ustalenia wyboru delegata na WZDR otwórz


Uwaga!
Wzór protokołu stwierdzającego prawomocność zebrania znajduje się we wzorach dokumentów wyborczych ogólnych.

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej czytaj

Wzory dokumentów wyborczych dla zakładowych organizacji koordynacyjnych czytaj

Wzory dokumentów wyborczych dla MKK czytaj

Protokół z przeprowadzonych wyborów poza zebraniem (z urną) pobierz*.pdf pobierz*.doc

Ordynacja wyborcza czytaj

Statut NSZZ "Solidarność" czytaj


Regionalna Komisja Wyborcza Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"

31-011 Kraków, pl. Szczepański 5

Adam Lach - Przewodniczący RKW, tel./fax 12 423-13-22,
e-mail: zprzew1.krakow@solidarnosc.org.pl

Barbara Porzuczek - Zastępca przewodniczącego RKW, tel. 502 441-584, e-mail: barbara.porzuczek@solidarnosc.krakow.pl

Witold Witkowski - Sekretarz RKW, tel. 12 421-97-49, e-mail: witold.witkowski@solidarnosc.krakow.pl

Biuro RKW

Kraków, pl. Szczepański 5, IV piętro, pok. 405, czynne pon.-pt. 8.00-16.00,
tel./fax 12 421-82-75, tel. 12 431-27-21, e-mail: dkzp.krakow@solidarnosc.org.pl

Komunikat RKW Nr 1 (lista pełnomocników) czytaj