Prezydium Zarządu Regionu Małopolska

Adam Lach

Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"

e-mail: przewodniczacy@solidarnosc.krakow.pl


Anna Skólska
Zastępca Przewodniczącego-Skarbnik Zarządu Regionu Małopolska
NSZZ "Solidarność"
pok. 414, 12 421-59-49 skarbnik@solidarnosc.krakow.pl
Ryszard Pietrzyk
Członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"
32-500 Chrzanów, ul. 3 Maja 1, tel./fax 32 623-40-55
e-mail: rysiek.pietrzyk@interia.pl

Krzysztof Kotowicz
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"
33-300 Nowy Sącz, ul. Pijarska 17a, 
e-mail: zprzew2@solidarnosc.krakow.pl
delnsacz.krakow@solidarnosc.org.pl

Tomasz Zaborowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"

e-mail: zprzew1@solidarnosc.krakow.pl

 

Agata Łyko - Członek Prezydium Zarządu Regionu

Małopolska NSZZ "Solidarność"

e-mail: agata.lyko@solidarnosc.krakow.pl