Wspólne projekty

Projekt SolTec (W kierunku europejskich kwalifikacji w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń w sektorze energii solarnej) 2009-2011

Newsletter Nr 1, luty 2010 otwórz  Ulotka otwórz

www.soltec-project.eu

OWL Older Workers in Learning (Kształcenie starszych pracowników) 2008-2010

http://87.250.78.149/OWL/

Pomóc starszym pracownikom czytaj

Raporty z wizyt studyjnych, zrealizowanych w ramach Projektu w latach 2008-2010:

Turyn (Włochy) 26-28.11.2008 r. otwórz

Geteborg (Szwecja) 25-27.03.2009 r. otwórz

Kraków (Polska) 1-3.07.2009 r. otwórz

Siegen (Niemcy) 4-6.11.2009 r. otwórz

Londyn (Wielka Brytania) 24-26.02.2010 r. otwórz