Porozumienia

Porozumienie o współpracy pomiędzy NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionu Małopolska, a CFDT Region Górna Normandia wersja francuska wersja polska


Umowa o współpracy między NSZZ "Solidarność" Zarządu Regionu Małopolska a CFDT Chemików i Energetyków Górnej Normandii otwórz