Asege

Walne zgromadzenie ASEGE
Stowarzyszenie ASEGE zostało powołane do życia 1 lutego 2007 r., jako organizacja mająca na celu prowadzić badania i promować uczestnictwo związków zawodowych, jako przedstawicieli społeczeństwa w procesie zarządzania w Europie.
Stowarzyszenie powstało na bazie współpracy związków zawodowych oraz uniwersytetów, prowadzonej od 2002 r. W pracach tych od samego początku brała udział Małopolska „Solidarność”.
W roku 2007 stowarzyszenie było współorganizatorem dwóch ważnych konferencji naukowych w Rzymie i Palermo. Przedstawiciele ASEGE wystąpili z referatami na seminariach naukowych w Trydencie, Perugii i Turynie.
W dniu 26 października 2007 r. Stowarzyszenie ASEGE zorganizowało pierwszą konferencję poświęconą „Zamianom w Europie w zakresie zarządzania międzyregionalnymi rynkami pracy”. Patronat nad konferencją objęła m.in. Rada Narodowa ds. Gospodarki i Pracy, a wzięło w niej udział kilkudziesięciu naukowców i związkowców z Włoch, Tunezji, Hiszpanii i Polski.
Podczas walnego zebrania stowarzyszenia 25 października 2007 r. przyjęto sprawozdanie z działalności za ostatnie miesiące. Zadecydowano o przyjęciu w poczet członków kolejnych organizacji związkowych: CFTC Rhône Alpes i UGT Estremadura oraz nowych pracowników naukowych. Claudio Tecchio poinformował, że wolę przystąpienia do stowarzyszenia wyraziły już kolejne organizacje związkowe z Anglii, Szwajcarii i Belgii. Prof. Andrea Ciampani zapowiedział, że na kolejnym spotkaniu Komitet Naukowy przedstawi program badań na najbliższe 3 lata. Podczas zebrania przedstawiono również stronę internetową, przygotowaną przez Davida Clariego. Portal zostanie uruchomiony na początku przyszłego roku. Będą w nim zamieszczane wyniki badań prowadzonych przez ASEGE w językach polskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim i angielskim.