Oddziały ZRM

Zakres działania Oddziałów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

 • udzialanie informacji w sprawie utworzenia organizacji zwiazkowej
 • rejestracja Komisji Zakładowych
 • informacja dotycząca ordynacji wyborczej
 • pomoc przy organizacji i przeprowadzaniu wyborów
 • organizowanie comiesięcznych zebrań z przewodniczącymi Komisji Zakładowych
 • udzielanie porad z zakresu prawa pracy, Ustawy o związkach zawodowych, Statutu NSZZ "S" oraz o zwolnieniach z pracy z przyczyn zakładu pracy
 • pomoc komisjom zakładowym przy sporządzaniu porozumień w przypadku zwolnień grupowych
 • pomoc przy sporządzaniu pozwów do Sądu Pracy dotyczących zwolnień oraz roszczeń wynikających ze stosunku pracy
 • interwencje
 • pomoc Komisjom Zakładowym przy zmianach organizacyjnych i przekształceniach własnościowych przedsiębiorstw
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z NIK-iem, Prokuraturą, Izbami Skarbowymi, Urzędami Kontroli Skarbowej, Sądami Pracy i Rejonowymi Biurami Pracy

Wszyscy przewodniczący Oddziałów Regionu Małopolskiego biorą udział w posiedzeniach Zarządu Regionu Małopolskiego w Krakowie.