Stanowisko KU NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeciwko agresji Rosji na Ukrainę

Szanowny Pan
Adam Lach
Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność"

Szanowny Panie Przewodniczący,
W związku z rosyjską zbrodniczą agresją na Ukrainę Komisja Uczelniana NSZZ
„Solidarność" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniu 24 lutego 2022
roku przyjęła Stanowisko, które – do wiadomości ZRM NSZZ „Solidarność" –
na ręce Pana Przewodniczącego przesyłam w załączeniu.

        Z wyrazami szacunku

            Jan Tatar
   (Przewodniczący KU NSZZ „S" UEK)