Działy merytoryczne ZRM


Nr pok.

Nazwa działu

Tel. miejski

Tel. wewn.

021

Administracja budynku
joanna@solidarnosc.krakow.pl

12 421-92-84
12 428-76-71

31

017

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania

12 431-26-99
12 428-76-59

19

Regionalna Sekcja Osób Niepełnosprawnych
Regionalna Komisja Rewizyjna

216

Kasa

12 422-78-32

22

217

Dział Finansowo - Księgowy
skarbnik@solidarnosc.krakow.pl

12 422-78-32
12 428-76-62

22

218

Biuro ds. branż
malgorzata.marcinek-marek@solidarnosc.krakow.pl

12 421-83-95
12 428-76-50

10

Sekcja Emerytów i Rencistów
Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego

219

Administracja sieci komputerowej

12 423-13-19
12 428-76-70

30

220

Regionalny Sekretariat Ochrony Zdrowia

12 422-60-70
12 428-76-58

18

Sekcja Pomocy Społecznej
Sekcja Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
Regionalny Koordynator ds. BHP

314

Międzyzakładowa Komisja Oświaty Krowodrza

12 423-68-62


315

FG Małopolska
j.jaworski@solidarnosc.org.pl

12 421-82-98
12 428-76-67

27

403

Sekretarz Zarządu Regionu
sekretarz@solidarnosc.krakow.pl

12 423-12-98
12 428-76-66

26

404

Dział Informacji, Promocji i Szkoleń
szkolenia@solidarnosc.krakow.pl

12 423-12-98
12 428-76-66

26

405

Dział Rozwoju Związku i Kontaktów
z Organizacjami Związkowymi
drz.krakow@solidarnosc.org.pl
dkzp.krakow@solidarnosc.org.pl

12 421-82-75
12 428-76-69

29

407 Radca prawny Barbara Porzuczek
barbara.porzuczek@solidarnosc.krakow.pl
12 421-94-68 33

408

Zastępca przewodniczącego Adam Lach
zprzew1.krakow@solidarnosc.org.pl

12 423-13-22
12 428-76-53

13

409

Przewodniczący ZRM Adam Lach

12 421-60-54

12

410

Sekretariat
krakow@solidarnosc.org.pl

12 423-13-16
12 431-27-16
12 428-76-54
12 428-76-55

14, 15

412

Dział Informacji, Promocji i Szkoleń - Archiwum

12 422-63-71
12 428-76-68

28

414

Zastępca przew., skarbnik Anna Skólska
skarbnik@solidarnosc.krakow.pl

12 421-59-49

17

415

Główny Specjalista ds. Spraw Osobowych

12 422-88-37
12 428-76-60

20

416

Zastępca przewodniczącego Jerzy Smoła
zprzew2.krakow@solidarnosc.org.pl

12 421-83-89
12 428-76-64

24

417

Dział Prawny
malgorzata.kordas@solidarnosc.krakow.pl

12 421-97-49
12 428-76-51


11

Fundusz Pomocy Bezrobotnym
bop.krakow@solidarnosc.org.pl

418

Dział Prawny
witold.witkowski@solidarnosc.krakow.pl

12 421-73-67
12 428-76-65

25

419

Dział Prawny
prawnik@solidarnosc.krakow.pl

12 421-33-96
12 428-76-63

23

420

Dział Prawny
julia.manczewa@solidarnosc.krakow.pl
katarzyna.milek@solidarnosc.krakow.pl

12 431-26-81
12 428-76-61

21