Do 30 czerwca 2022 r. przedłużono termin złożenia zeznań CIT

Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r. Rozporządzenie przedłużające terminy rozliczenia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Termin złożenia zeznań CIT-8 za 2021 r. został przesunięty do 30 czerwca 2022 r.

WIĘCEJ CZASU NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 r. – HARMONOGRAM PRAC KSIĘGOWYCH.

10 marca 2022 r. weszło w życie oczekiwane rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające terminy wypełnienia obowiązków w zakresie sprawozdań finansowych za 2021 r. Na jego podstawie organizacje związkowe (mają coroczny obowiązek sprawozdawczy – przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają do Krajowej Administracji Skarbowej roczne sprawozdania finansowe) mają 3 miesiące więcej czasu m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych.