O pracy związkowej w Olkuszu

6 maja Adam Lach, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” odwiedził biuro terenowe w Olkuszu, gdzie rozmawiał na temat pracy związkowej w tym powiecie z kierownikiem biura Leszkiem Ruskiem. Szczególną uwagę poświęcono małym organizacjom związkowym, gdzie starzy działacze przechodzą na emerytury, a młodych trudno przekonać, by włączyli się aktywnie w pracę związkową w nadchodzącej kadencji 2023 – 2028.

Rozmowa dotyczyła również spraw organizacyjnych i promocji Związku wśród pracowników, jakości plakatów, strony internetowej i bliskiego kontaktu struktur zakładowych z Zarządem Regionu i związkowymi prawnikami. Wiele uwagi poświęcono też współpracy Związku z samorządem olkuskim.