Słowo „solidarność” wyszło z… Krakowa

W samo południe, 7 maja byli działacze opozycyjni, członkowie konspiracyjnych struktur NSZZ „Solidarność” w czasach PRL, współcześni działacze związkowi, przedstawiciele Prezydenta RP, spotkali się na ul. Szewskiej 7. Pod tablicą upamiętniającą zamordowanie w 1977 r. studenta U.J. Stanisława Pyjasa kwiaty w imieniu Małopolskiej „Solidarności” złożyła Anna Skólska, zastępca przewodniczącego Regionu. Znicze zapaliła delegacja Komisji Zakładowej przy Zarządzie Regionu. Po krótkiej modlitwie pod tablicą część zabranych udała się pod Dom Studencki „Żaczek”, gdzie również złożono kwiaty pod pomnikiem S. Pyjasa.

Tego samego dnia na Plantach krakowski oddział IPN otworzył plenerową wystawę poświęconą pamięci Stanisława Pyjasa i jej skutkom politycznym. Na kolejnych tablicach przypomniano, że bezpośrednim skutkiem śmierci tworzącego środowisko opozycyjne studenta było powstanie Studenckiego Komitetu Solidarności oraz podkreślono, że to w Krakowie po raz pierwszy użyto słowa „solidarność” w nazwie organizacji politycznej.