RKR

Regionalna Komisja Rewizyjna

I piętro, pokój 112a, tel./fax 12 431 26 99.

Kosultacje po uzgodnieniu telefonicznym: Czesław Gamrat, tel. 606 457-002.

Skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej:

  1. Baczyński Marek

  2. Gamrat Czesław - przewodniczący

  3. Koza Urszula

  4. Kwapisz Anna

  5. Lewandowski Maciej

  6. Łach Roman - wiceprzewodniczący

  7. Mitera Ryszard

  8. Ogorzelec Józef

  9. Wiśniewska-Bodzioch Barbara - wiceprzewodnicząca, sekretarz

  10. Wrona Jan