Nasze publikacje

Adam Gliksman, "Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności", tom II, Kraków, 2017.

Tadeusz A. Janusz, "Krzyż Nowohucki początkiem i znakiem nowej ewangelizacji", Kraków, 2017.

Adam Gliksman, "Razem możemy więcej! "Solidarność" Małopolska w latach 1980-2015", Kraków, 2016.

"Zapis zdarzeń. Przemiany społeczne, polityczne i kulturowe w latach 1980-1989 w obiektywach fotografików krakowskich", Kraków, 2015.

Adam Gliksman, "Together We Can Do More! "Solidarność" of Małopolska in 1980-2015", Kraków, 2015.

Adam Gliksman, "Ensemble nous pouvons plus! "Solidarność" de Małopolska dans les annees 1980-2015", Kraków, 2015.

"Vulnerable Workers in Times of Social Transformation", red. Olga Jubany and Fabio Perocco, Venezia, 2015.
Zawiera artykuł: Adam Gliksman "Inclusiion of Vulnerable Age Groups through Membership and Participation", s. 107-127.

Śpiewnik. Lekcja śpiewania pięćdziesiąta siódma i jedna trzydziesta piąta z okazji 35-lecia NSZZ "Solidarność", Kraków, 2015.

Adam Gliksman, "Niech prawo zawsze prawo znaczy. Krakowska Adwokatura w służbie Solidarności w latach 1980-1989", Kraków, 2014.

Adam Gliksman, Andrzej Malik, "Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej", Kraków, 2014.

"LinkAge. Integracja grup zagrożonych na rynku pracy ze względu na wiek", Univeristat de Barcelona, 2013.

"LinkAge. Labour market integration of vulnerable age groups through social dialogue", Univeristat de Barcelona, 2013.

"Główne ustalenia i rekomendacje. Związki zawodowe, zmiany gospodarcze oraz aktywna integracja pracowników migracyjnych", Projekt TEAM, Kraków, 2012.
Adam Gliksman, "Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności", Kraków, 2012.
"Nie oddamy Sierpnia. akcja pod Ratuszem", katalog wystawy zorganizowanej z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", Kraków, 2010.
Henryk Sikora, Zbigniew Lis, "Podróże z Solidarnością. Miejsca, które warto zobaczyć", Kraków, 2009.
"Le migrazioni dal mercato del lavoro polacco", red. S. Bellumat, Trento, 2008.
Adam Gliksman, Julia Manczewa "Równowaga praca - życie", Kraków, 2008.
"Chleba i Wolności! Niezłomny Kraków w czasach PRL-u", Kraków, 2006.
Adam Gliksman "Równe traktowanie w zatrudnieniu", Kraków, 2006.
"Gender Equality in the European Labour Market. Legislation, Good Practice and Promotion of Gender Management within Companies", Merida, 2006.

Adam Gliksman "Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005", Kraków, 2005.
Adam Gliksman "The NSZZ "Solidarność" of Małopolska - history, structure, activities", Kraków, 2005.
Adam Gliksman "Małopolska w hołdzie księdzu Jerzemu", Katalog wystawy, Kraków, 2004.
Adam Gliksman "Własna firma szansą zaistnienia na rynku pracy", Kraków, 2004.
Adam Gliksman "Bibliografia zawartości Serwisu Informacyjnego Solidarność Małopolska III 1997 - IV 2002", Kraków, 2002.
Adam Gliksman "Aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa małopolskiego", Kraków, 2001.