Zapraszamy na szlaki „Solidarności”!

W 2013 r. zinwentaryzowaliśmy szlaki „Solidarności” w siedmiu powiatach Małopolski, ujawniając blisko 170 obiektów i miejsc związanych z historią „S”, są wśród nich kościoły, związkowe siedziby, zakłady pracy, prywatne mieszkania i przestrzenie publiczne.

Dowiedz się więcej »

Słowo Prezesa

Stowarzyszenie „Sieć Solidarności” powstało w 2012 r. Sieć Solidarności kultywuje ideały, wartości i tradycje ruchu społecznego Solidarność powstałego w wyniku zawarcia Porozumień Sierpniowych w 1980 r.

Czytaj więcej »

O projekcie

W ramach projektu przygotowana została specjalna strona poświęcona „Małopolskiemu Szlakowi Solidarności”, jak również wydano osiem folderów-przewodników, skrótowo przedstawiających trasy turystyczne związane z „Solidarnością”.

Czytaj więcej »

Partnarzy ProjektuPatronat Honorowy

Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Patroni medialni

Patroni medialni